องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือสำหรับประชาชน [ 18 มี.ค. 2567 ]9
2 คู่มือสำหรับประชาชน [ 18 มี.ค. 2567 ]6
3 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ [ 9 ก.พ. 2565 ]189
4 คู่มือการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]193
5 คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง [ 3 ก.พ. 2565 ]205
6 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย [ 8 ต.ค. 2563 ]312
7 คู่มือประชาชน [ 16 มิ.ย. 2563 ]265
8 เรื่อง มหาดไทยสามัญ ประจำบ้าน [ 15 ส.ค. 2560 ]303
9 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 23 ก.ย. 2558 ]255
10 เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 23 ก.ย. 2558 ]291
11 การแจ้งขุดดิน [ 23 ก.ย. 2558 ]247
12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 23 ก.ย. 2558 ]301
13 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 23 ก.ย. 2558 ]292
14 การรับชำระภาษีป้าย [ 23 ก.ย. 2558 ]320
15 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 23 ก.ย. 2558 ]262
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 23 ก.ย. 2558 ]304