องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมือ...[วันที่ 2024-06-25][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมะสวน...[วันที่ 2024-06-21][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเ...[วันที่ 2024-06-13][ผู้อ่าน 26]
 
  ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานกินไก่และของดีอำเภอหนองกี่ "ส้...[วันที่ 2024-06-07][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพผู้ส...[วันที่ 2024-05-27][ผู้อ่าน 16]
 
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2567[วันที่ 2024-05-22][ผู้อ่าน 26]
 
  พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ...[วันที่ 2024-05-21][ผู้อ่าน 31]
 
  การเคารพธงชาติประจำเดือน [วันที่ 2024-05-13][ผู้อ่าน 21]
 
  โครงการปันยิ้มสร้างสุขผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2...[วันที่ 2024-04-11][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช[วันที่ 2024-03-29][ผู้อ่าน 29]
 
  โครงการรณรงค์การไกกลบตอซังข้าวเพื่อลดต้นทุนและการบ...[วันที่ 2024-02-29][ผู้อ่าน 24]
 
  การสวมใส่เสื้อสีม่วง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี...[วันที่ 2024-02-16][ผู้อ่าน 69]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9