องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 193 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 17 ก.ค. 2567 ]3
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนสายทล.2166 ถึงคุ้มหนองกระทุ้ม หมู่ที่ 12 บ้านน้อยพัฒนา [ 11 มิ.ย. 2567 ]21
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ [ 15 ก.พ. 2567 ]29
4 การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำาบล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ [ 14 ก.พ. 2567 ]20
5 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 ม.ค. 2567 ]12
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 15 ธ.ค. 2566 ]38
7 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง [ 14 ธ.ค. 2566 ]23
8 ประกสาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 2 ธ.ค. 2566 ]30
9 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่า [ 2 ธ.ค. 2566 ]33
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2566 ]25
11 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 17 พ.ย. 2566 ]34
12 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ สมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 13 พ.ย. 2566 ]8
13 ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]21
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 พ.ย. 2566 ]22
15 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/66 (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) [ 9 พ.ย. 2566 ]8
16 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/66 (ผู้บริหาร/สภาฯ) [ 9 พ.ย. 2566 ]7
17 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]35
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 2 พ.ย. 2566 ]36
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ [ 2 พ.ย. 2566 ]41
20 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่  ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]45
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10