องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2566 (เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) [ 3 ม.ค. 2567 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]169
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2565 ]140
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2565 ]190
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 24 ธ.ค. 2564 ]287
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 24 ธ.ค. 2564 ]273
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 [ 24 พ.ย. 2564 ]215
8 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]249
9 รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564(เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564) [ 5 ต.ค. 2564 ]163
10 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]133
11 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส [ 31 มี.ค. 2564 ]315
12 ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 25 พ.ย. 2563 ]317
13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน [ 2 ต.ค. 2563 ]137
14 รายงายการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ ปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]365
15 เล่มติดตามแผน 63 [ 8 ต.ค. 2562 ]354