องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 ก.ย. 2566 ]58
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]130
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 27 ก.ย. 2565 ]101
4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]378
5 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]314
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]321
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]331
8 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]41
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 30 ต.ค. 2558 ]375