องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
แผนอัตรากำลัง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567-2569) [ 29 ก.ย. 2566 ]18
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 29 ก.ย. 2566 ]18
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 19 พ.ย. 2564 ]223
4 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]218
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]221
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล-ประจำปี-2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]319
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ต.ค. 2563 ]329
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 6 ต.ค. 2563 ]322