องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน [ 27 ต.ค. 2566 ]2
2 เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไผ่ [ 17 ต.ค. 2565 ]7
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ พ.ศ.2566-2570 [ 1 ก.ย. 2565 ]119
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]214
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]365
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2563 - 2567 [ 16 มิ.ย. 2563 ]319
7 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 [ 5 ต.ค. 2560 ]314
8 เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไผ่ [ 5 ม.ค. 2559 ]329