องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]207
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]177
3 ปรับปรุงร่างขอบเขตรถบบทุกน้ำดับเพลิงขนาดความจุ 12,000 ลิตร [ 7 มิ.ย. 2564 ]399
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-002 แยกทางหลวงหมายเลข 2166-บ้านขามใหญ่ บ้านหนองปรือ หมู่ 1 ตำบลเมืองไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,200 ตารางเมตร อง [ 3 มี.ค. 2564 ]338
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวทางพาราแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement In-place Recycling)รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.143-002 แยกทางหลวงหมายเลข 2166-บ้านขามใหญ่ บ้านสระขาม หมู่2 ตำบลเมืองไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้ [ 3 มี.ค. 2564 ]385
6 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระหนองเต่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ก.ย. 2563 ]427
7 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสระขาม - บ้านหนองปรือ - บ้านหนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) [ 18 ก.ย. 2561 ]416
8 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]386
9 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสระขาม - บ้านหนองปรือ - บ้านหนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) [ 16 ส.ค. 2561 ]333
10 เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสระขาม - หนองปรือ - หนองไผ่) [ 6 ส.ค. 2561 ]330
11 เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล ม.1 [ 10 ก.ค. 2561 ]372
12 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโนนสำราญ [ 10 ก.ค. 2561 ]381
13 เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.6 บ้านนาจาน [ 10 ก.ค. 2561 ]425
14 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านห้วยลึก [ 10 ก.ค. 2561 ]364
15 เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.8 บ้านห้วยลึก [ 10 ก.ค. 2561 ]336
16 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านโนนจันทา [ 10 ก.ค. 2561 ]366
17 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านน้อยพัฒนา [ 10 ก.ค. 2561 ]315
18 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านโนนรัง [ 10 ก.ค. 2561 ]378
19 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านน้อยหนองแก [ 10 ก.ค. 2561 ]318
20 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ [ 18 ม.ค. 2560 ]380
 
หน้า 1|2|3|4