องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 17 ต.ค. 2565 ]11
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]208
3 การดำเนินการเพือจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 3 พ.ย. 2564 ]189
4 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]291
5 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]274
6 แผนตรวจสอบภายในประจำปี(Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]329
7 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]307
8 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ ปค.๑ [ 25 พ.ย. 2563 ]283
9 แผนตรวจสอบภายในประจำปี(Audit Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]324
10 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]269