องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บำเหน็จบำนาญ [ 4 เม.ย. 2562 ]35
2 คัมภีร์วินัย มืออาชีพ [ 4 เม.ย. 2562 ]39
3 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 2558 [ 4 เม.ย. 2562 ]37
4 แนวทางการให้โอน และรับโอน [ 4 เม.ย. 2562 ]33
5 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง [ 4 เม.ย. 2562 ]34
6 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ [ 12 พ.ย. 2561 ]36
7 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2561 ]36
8 ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]44
9 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]38
10 แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]35
11 สมรรถนะหลักของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2561 ]38
12 สมรรถนะผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2561 ]43
13 สมรรถนะประจำสายงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]38
14 ระเบียบการลา [ 5 ต.ค. 2561 ]37
15 ความก้าวหน้าในตำแหน่ง [ 5 ต.ค. 2561 ]39
16 โคต้าเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]36
17 ประเมินพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2561 ]38
18 ตารางเงินเดือนบัญชี 5 [ 5 ต.ค. 2561 ]41
19 ประกาศคุณธรรมจริยธรรม [ 26 ก.ค. 2561 ]42
20 บุคลากรทางการศึกษา [ 26 ก.ค. 2561 ]38
 
หน้า 1|2