องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการลงโทษทางวินัย [ 6 มี.ค. 2563 ]54
2 วินัยข้าราชการร้ายแรง [ 6 มี.ค. 2563 ]54
3 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 2 มี.ค. 2563 ]51
4 บำเหน็จบำนาญ [ 4 เม.ย. 2562 ]93
5 คัมภีร์วินัย มืออาชีพ [ 4 เม.ย. 2562 ]89
6 ประกาศหลักเกณฑ์การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย 2558 [ 4 เม.ย. 2562 ]95
7 แนวทางการให้โอน และรับโอน [ 4 เม.ย. 2562 ]86
8 วินัยและมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลในระบบแท่ง [ 4 เม.ย. 2562 ]88
9 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ [ 12 พ.ย. 2561 ]93
10 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง [ 12 พ.ย. 2561 ]92
11 ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]104
12 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]90
13 แนวทางการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]92
14 สมรรถนะหลักของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2561 ]100
15 สมรรถนะผู้บริหาร [ 5 ต.ค. 2561 ]102
16 สมรรถนะประจำสายงาน [ 5 ต.ค. 2561 ]98
17 ระเบียบการลา [ 5 ต.ค. 2561 ]90
18 ความก้าวหน้าในตำแหน่ง [ 5 ต.ค. 2561 ]92
19 โคต้าเงินเดือน [ 5 ต.ค. 2561 ]98
20 ประเมินพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2561 ]97
 
หน้า 1|2