องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
  พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ว...[วันที่ 2020-01-13][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการฝึกอบรมการทอและทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ประจำป...[วันที่ 2019-04-29][ผู้อ่าน 199]
 
  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ปี 2562 วัน...[วันที่ 2019-01-23][ผู้อ่าน 331]
 
  โครงการ อบต.พบประชาชน วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ โร...[วันที่ 2018-06-22][ผู้อ่าน 450]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแบบพอเ...[วันที่ 2018-06-13][ผู้อ่าน 313]
 
  เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ ...[วันที่ 2017-09-11][ผู้อ่าน 428]
 
  โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด ปี 2560 และ...[วันที่ 2017-05-19][ผู้อ่าน 433]
 
  โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ หมู่...[วันที่ 2017-05-10][ผู้อ่าน 394]
 
  เรื่อง จ่ายค่ารักษาพยาบาลกองทุนสวัสดิการอปพร. วันท...[วันที่ 2017-04-24][ผู้อ่าน 312]
 
  โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ ...[วันที่ 2017-04-19][ผู้อ่าน 345]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ...[วันที่ 2017-03-29][ผู้อ่าน 340]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีง...[วันที่ 2017-03-27][ผู้อ่าน 532]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6