องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2563 - 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี พ.ศ.2563 - 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ