องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต


เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไผ่

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองไผ่
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ