องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.muangphai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกสระหนองเต่า หมู่ที่ 9 บ้านหนองเต่า ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ [ 22 ก.ย. 2563 ]35
2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสระขาม - บ้านหนองปรือ - บ้านหนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) [ 18 ก.ย. 2561 ]165
3 ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 ก.ย. 2561 ]130
4 ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายบ้านสระขาม - บ้านหนองปรือ - บ้านหนองไผ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ) [ 16 ส.ค. 2561 ]111
5 เรื่อง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายสระขาม - หนองปรือ - หนองไผ่) [ 6 ส.ค. 2561 ]123
6 เรื่อง โครงการปรับปรุงระบบประปาบาดาล ม.1 [ 10 ก.ค. 2561 ]123
7 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3 บ้านโนนสำราญ [ 10 ก.ค. 2561 ]117
8 เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.6 บ้านนาจาน [ 10 ก.ค. 2561 ]124
9 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 บ้านห้วยลึก [ 10 ก.ค. 2561 ]120
10 เรื่อง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักฝาปิดตะแกรงเหล็ก ม.8 บ้านห้วยลึก [ 10 ก.ค. 2561 ]120
11 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.17 บ้านโนนจันทา [ 10 ก.ค. 2561 ]102
12 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.12 บ้านน้อยพัฒนา [ 10 ก.ค. 2561 ]111
13 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.13 บ้านโนนรัง [ 10 ก.ค. 2561 ]117
14 เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.16 บ้านน้อยหนองแก [ 10 ก.ค. 2561 ]115
15 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ [ 18 ม.ค. 2560 ]126
16 ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน [ 25 ก.ย. 2558 ]124
17 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 9 สาย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ก.ย. 2558 ]132
18 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (แคบซีล) ถนนสายสระขามใหญ่ - หนองปรือ - หนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ก.ย. 2558 ]117
19 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม 12 สาย ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, [ 29 มิ.ย. 2558 ]138
20 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,7,10,14,15,17,6,13,16,11,12และหมู่ที่ 18 ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์, [ 26 มิ.ย. 2558 ]121
 
หน้า 1|2|3|4