ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่

  กิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมะสวนะ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

  กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567ของจังหวัดบุรีรัมย์

  ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานกินไก่และของดีอำเภอหนองกี่ "ส้มตำลีลา" ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองไผ่ 2567